ITP Group

IT Progres je podnikateľská skupina zaoberajúca sa vývojom a výrobou v oblasti priemyselnej automatizácie, digitálnej elektroniky a softwaru. Na trhu pôsobíme v rôznych štrukturálnych podobách od roku 1991, pod hlavičkou ITP od roku 2000. Naše výrobky našli doposiaľ uplatnenie predovšetkým v textilnom a nábytkárskom priemysle, v športovej oblasti, v domácnostiach, menších firmách a organizáciách a v obchode. Ich technické, úžitkové parametre a fotografie si môžete pozrieť na stránke Produkty.

Máme niekoľko vlastných štandardných výrobkov a softvérových produktov.

Dominantné postavenie v našej produkcii majú

 • Systémy riadenia výroby
 • Priemyselné a domáce regulátory a automaty
 • Športové časomiery
 • Svetelné informačné panely
 • Zberné terminály a dochádzkové systémy
 • Programovateľné časové spínače
 • Veľkú časť aktivít venujeme aj zákazkovej výrobe, najmä rekonštrukciám pletacích strojov a špecializovanému softvéru. Podporujeme tvorivo orientovanú mládež a to podporou portálov Bitland a UčmeRadi.


  REFERENCIE
  našich významnejších aktivít

  2003-2008 ITProTEX, ROSATEXW
  - Systém riadenia výroby pleteného ošatenia
  (NOVIA FASHION Krásná Lípa, modul výkonov pre TEDAS Sabinov, MAPIER Production Vranov n.T.)

  2005-2014 ITPTexW
  - Rekonštrukcie pletacích strojov TEXTIMA
  (MIS Slovakia Vranov n.T.)

  2005-2007 UČMERADI
  - Projekt prezentácie nových foriem vzdelávania
  (P-MAT Bratislava)

  2003-2008 VIRTUAL BITLAND
  - Internetový portál mladých posadnutých tvorivosťou
  (Ingenium Bratislava)

  1994-2008 ROSATEX
  - Riadiaca jednotka pletacích strojov TEXTIMA
  (M.I.S. Slovakia Vranov n.T., MAPIER Production Vranov n.T., ALFATEX Prostějov, BASTI Nitra, OLIMPIA Lodz, COTEX Plock, RABE Fashion Šahy, TINTA Vranov n.T., NOVIA Krásná Lípa)
  - Riadiaca jednotka pletacích strojov BENTLEY a SCHELLER
  (NOVIA Krásná Lípa, MAPIER Production Vranov n.T., ORTOMAG Nitra)

  2001-2011 ROSANEWS
  - Svetelné noviny
  (HK Košice, Saleziáni Sabinov, ZŠ Sobrance, VF Žilina)

  2004-2008 ZP01
  - LED Panely
  (VF Žilina)

  2005 TIMTERM
  - LED Panel
  (ALVE Slovakia Púchov)

  2002-2008 NUMEROS
  - Číselník piesní
  (Rimkat.FÚ Svidník, Rimkat.FÚ Haniska pri Košiciach, Grkat.kap. Košice, Plzeň)

  2002 ROSACON
  - Riadiaca jednotka kontinuálneho navažovania sladu ITP Váhy
  (Sladovňa Michalovce)

  2002 ROSACON CUTTER
  - Riadiaci systém pre formátovaciu pílu Gabiani
  (SANAS Sabinov)

  2000-2001 ROSATERM, EQUIREG
  - Riadiaci systém vykurovania
  (STUS Sabinov)
  - Riadiaci systém podlahového kúrenia
  (Grkat.FÚ Osturňa)

  1999-2008 REDWIN, REDOS
  - Dochádzkový a prístupový systém
  (MIS Slovakia Vranov, LESY SR Prešov, LIPTEC Lipany, TEDAS Sabinov)
  - Dochádzkový a prístupový terminál pre systémy AVIDO
  (W.I.S. Prešov)

  1999-2014 ITP SPORTTIMER
  - Športová časomiera - individuálne športy
  (G-SPORT , VETERAN KLUB Bratislava)
  - Športová časomiera - Hádzaná
  (HK Bratislava, HK Košice, HK Michalovce, HK Nové Zámky, HK Prešov, HK Sečovce, HK Senica, HK Topolčany, HK Zlatná)
  - Športové časomiery - Futbal, Hokej
  (ŠK Sabinov)

  1995-1997 DATACOLLECTOR
  - Terminál pre systémy riadenia výroby
  (AH TEX Prešov)

  1994-1995 ROSACON DRIER
  - Riadiaci systém pre sušiarne reziva
  (SANAS Sabinov)