Športové časomiery

Počítačom riadené časomiery ITP SPORTTIMER spĺňajú najvyššie medzinárodné kritéria a sú užívateľsky prispôsobivé zmenám pravidiel.

Časomiery sú kompletované z univerzálnych informačných modulov, ktoré je možné rozdeliť do týchto skupín:

  • Modul sedemsegmentový aktívny do interiéru, výška znaku 12,20,30cm
  • Modul sedemsegmentový aktívny do exteriéru bez priameho slnečného osvetlenia, výška znaku 12,20,30,55 cm
  • Modul sedemsegmentový pasívny do exteriéru s priamym slnečným osvetlením, výška znaku 20,30,55 cm
  • Modul alfanumerický aktívny do interiéru, výška znaku 8,12,20,30cm
  • Modul alfanumerický pasívny do exteriéru, výška znaku 10,15,20,30cm
  • Modul svetelných novín "bežiaci text", výška znaku 8,12,20,30cm
  • Modul veľkoplošných grafických svetelných novín, rozmery neobmedzené
  • Modul analógových hodín aktívny do interiéru
  • Modul analógových hodín pasívny do exteriéru

aktívne = vyžarujúce svetlo - sú vhodné do hál, resp. do vonkajšieho prostredia bez konfrontácie s priamym slnečným svetlom.
pasívne = odrážajúce svetlo - sú vhodné do ľubovoľného osvetleného prostredia Z modulov sa vytvárajú informačné prvky Skóre, Čas, Tresty, ..., ktoré je možné doplniť aj o špeciálne prvky (napr. indikácia pre timeout, podanie, kruhová časomiera)

Systém ovládania časomiery je dvojúrovňový :
1. Osobný počítač (najčastejšie notebook) s riadiacim softvérom zobrazuje vernú kópiu údajov časomiery a vysiela zobrazovacie informácie mikropočítaču umiestnenému vnútri informačnej tabule.
2. Interný mikropočítač časomiery inicializuje časomieru po zapnutí a zabezpečuje zobrazenie údajov prijatých z riadiaceho softvéru na informačných prvkoch časomiery. Ovládací program personálneho počítača umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu časomiery s voľbou druhu športu, s automatikou prepínania hracieho času a prestávky a ponúka širokú škálu riešení bežných aj neobvyklých herných situácií rýchlou a jednoduchou cestou (zmena skóre, ovládanie času hry, oprava ušlého času, pripočítanie gólu, bodov, či trestu nesprávnej strane, pokračovanie po výpadku elektriny, ...). S pripojenou tlačiarňou umožňuje generovať dokumentáciu o priebehu zápasu. V prípade zmeny pravidiel umožňuje užívateľovi prekonfigurovať základné parametre.