Equireg

EQUIREG je digitálny regulátor podlahového (akumulačného) vykurovania pracujúci na princípe ekvitermickej regulácie.

  • reguluje dobu nabíjania - akumulácie tepelnej energie
  • má zabudovanú ochranu pred prekročením maximálnej dovolenej teploty podlahy, resp. iného akumulačného média.
  • pracuje plne automaticky
  • využíva intervaly zľavnenej sadzby za dodávku elektrickej energie
  • umožňuje nastaviť úroveň tepelnej pohody
  • je odolný voči výpadkom elektrickej energie

Čo je ekvitermická regulácia?
Pri ekvitermickej regulácii sa riadi množstvo akumulovanej tepelnej energie v závislosti na vonkajšej teplote. Regulácia nemá zpätnú väzbu. Je to optimálne riešenie pre vykurovanie veľkých objektov a objektov s častými zmenami teploty napr. vplyvom otvárania okien a dverí. Regulácia prebieha podľa ekvitermických kriviek, ktoré udávajú závislosť medzi vonkajšou teplotou a dobou vykurovania. Tento tzv. vykurovací výkon sa nastavuje podľa projektovaných, vypočítaných alebo nameraných tepelných strát objektu.
EQUIREG automaticky reguluje vykurovací výkon, ktorý sa zabezpečí v období lacnejšej dodávky elektrickej energie v závislosti na teplote vonkajšieho prostredia. Umožňuje ovládať akumulačné pece, alebo podlahové vykurovanie.
Závislosť medzi požadovaným vykurovacím výkonom a vonkajšou teplotou je znázornená v grafe.EQUIREG dodávame s jedným termistorovým a jedným vonkajším digitálnym snímačom teploty. Termistorový snímač teploty slúži ako ochranný obmedzovač teploty a umiestňuje sa do podlahy. Vonkajší senzor sa montuje na severnú stenu budovy na miesto bez priameho slnečného svitu. Podľa požiadaviek zákazníka sa môže vykurovanie zapínať kedykoľvek alebo iba v období nízkeho tarifu, na jeho začiatku alebo na jeho konci. Doba nízkeho tarifu je automaticky detekovaná signálom vysielaným spínacími hodinami nízkeho tarifu (HDO). Začiatok a koniec nízkeho tarifu je EQUIREGOM registrovaný a akumulácia je aktivovaná len určitú časť tohto obdobia na základe krivkou určeného potrebného vykurovacieho výkonu.

Stiahnite si návod na použitie: equireg.pdf (650kb)