Svetelný informačný panel - NUMEROS

Sú to najčastejšie 3 alebo 4-miestne číselné (7-segmentové) LED zobrazovače doplnené o diaľkový ovládač a systém prenosu zobrazovaných údajov. Počet číslic panelu však prakticky nie je obmedzený a závisí od použitia. Ponúkané panely sa vyrábajú s výškou znaku 12, 20, 30 cm s čitateľnosťou do 50, 100, 200m.

Číselné svetelné panely sú vhodné pre použitie :

  • v kostoloch na zobrazovanie čísel piesní
  • v bankách na privolávanie klientov k okienku
  • v rozľahlých technologických prevádzkach na diaľkový prenos a zobrazovanie monitorovaných veličín
  • na kúpaliskách, plážach, v reštauráciách, parkoch, ... viď. panel TIMTERM.

Prenos zobrazovaných údajov do panelu je možný:
- káblovým prepojením na vzdialenosť do 1500m
- rádiovým bezdrôtovým prenosom do 50m
- infračerveným prenosom pri priamej viditeľnosti do 15m.

V závislosti od uplatnenia je súčasťou systému číselného svetelného panela diaľkový ovládač, terminál s vlastným kontrolným displejom alebo príslušný merací systém vybavený potrebnými snímačmi. Jeden ovládač, resp. merací systém môže ovládať súčasne neobmedzený počet samostatných číselných panelov. Pritom prenos zobrazovaných údajov k jednotlivým svetelným panelom môže prebiehať súčasne všetkými troma spôsobmi – káblovým, rádiovým aj infračerveným. V prípade potreby zväčšenia dosahu pri prenose údajov je možné prenosovú cestu rozšíriť o samostatné infračervené alebo rádiové predĺžovače signálu, prípadne nimi vybaviť samotné svetelné panely.


Model SONG a model BANK
Model SONG je určený pre indikáciu čísel piesní v kostoloch. Panel je 3-miestny s výškou znaku 12cm a čitateľnosťou do 50m. Model BANK je 3-4miestny a má zabudovanú zvukovú signalizáciu. Farba zobrazovaných čísel je červená, lícna strana panelu je prekrytá matnou tmavočervenou priehľadnou fóliou a celý panel je vsadený do rámu striebornej alebo zlatej matnej farby o rozmeroch 325 x 170 x 35 mm. Súčasťou panelu je aj diaľkový ovládač s možnosťou káblového, infra alebo rádiového spojenia s číselným panelom.

Panel aj ovládač vyžadujú externé napájanie. Sieťový napájač 12V DC je súčasťou dodávky.

Stiahnite si návod na použitie: numeros.pdf (635kb)