REDWIN - dochádzkový systém

Dochádzkové systémy našej produkcie prešli za 10 rokov 4 etapami vývoja.

 • 1.etapa - identifikačné čipy Dallas, mikroprocesorový terminál, software pre DOS
 • 2.etapa - rozšírenie o prístupový systém (odomykanie dverí)
 • 3.etapa - software pre Windows, štatistiky, grafy
 • 4.etapa - bezkontaktné identifikačné karty, notebook na terminálovom pracovisku, export do miezd


Od poslednej verzie používame vzhľadom na zásadné inovácie v systéme novú značku systému REDWin.

Použitie notebooka na terminálovom pracovisku prinieslo niekoľko zjednodušení a výhod :

 • Veľký displej zobrazujúci najčastejšie mesačný evidenčný list dochádzky pracovníka a tabuľku posledných udalostí v systéme
 • Sieťové prepojenie s počítačom mzdovej učtárne.
 • Vlastné batériové zálohovanie pri výpadku napájania
 • Na notebook sú pripojené príchodový a odchodový terminál, takže sa od pracovníka pri bežnej činnosti nežiada nič, len priložiť na okamih kartu (môže zostať založená v peňaženke) k terminálu a skontrolovať pohľadom na displej notebooka záznam v databáze dochádzky.

Notebook je zabudovaný do kovového rámu a má uzamykateľnú klávesnicu.Elektronický systém evidencie dochádzky REDWin je kompaktný celok technických a programových komponentov zabezpečujúcich

 • spoľahlivú, komfortnú, nepretržitú a efektívnu evidenciu dochádzky (príchodov, odchodov a rôznych prerušení prítomnosti na pracovisku)
 • ochranu vstupu do objektov a prístupu k archívom alebo zariadeniam na základe prístupových práv.

Je vhodný pre malé aj rozsiahle inštalácie.Medzi prednosti systému REDWin patrí :

 • Nepretržitá prevádzka aj pri výpadku sieťového napájania
 • Možnosť súčasného nasadenia viacerých zberacích terminálov na jednom alebo niekoľkých aj vzdialených zberných stanovištiach
 • Možnosť definície časových prístupových pásiem pre jednotlivé osoby a skupiny osôb
 • Elegantné tabuľkové spracovanie a grafické vyhodnocovanie zozbieraných údajov o odpracovaných i neodpracovaných hodinách, nadčasoch, prístupových udalostiach, tlač rôznych výkazov, štatistík a ďalších súhrnných informácií
 • Export údajov do textového a DBF formátu pre následné spracovanie účtovnými programami.
 • REDWin patrí k najlepším a pritom k najlacnejším dochádzkovým systémom na trhu.