Textové a grafické svetelné noviny ROSANEWS


Panel textových svetelných novín

Umožňuje zobrazovať textové nápisy, bežiace texty reklám a jednoduché obrázky. Vyrába sa v rôznych veľkostiach. Komplet panelu vznikne zložením zo základných modulov 10x24 bodov a doplnením o zdrojovú a procesorovú jednotku. Svetelné noviny sú osadené svetelnými prvkami jedno alebo trojfarebnými so svietivosťou podľa prostredia určenia. Cena riadkových svetelných novín je daná počtom zobrazovacích modulov, počtom zobrazovaných farieb a požadovanou svetelnou intenzitou.


Panel grafických svetelných novín

Vyrába sa v rôznych veľkostiach podľa špecifikácie objednávateľa. Skladá sa z modulov 10x24 bodov. Minimálna ponúkaná veľkosť je 50x61cm a 40x48 svetelných bodov. Umožňuje prezentovať reklamy, rozsiahlejšie textové a grafické informácie a rôzne animované efekty. Cena grafického panelu je daná počtom základných zobrazovacích modulov, počtom zobrazovaných farieb a požadovanou svetelnou intenzitou.