Číselný svetelný panel TIMTERM

Číselný svetelný panel TIMTERM striedavo zobrazuje presný čas, dátum a teplotu prostredia.
Hodiny panela sú synchronizované časovým signálom DCF77 vysielaným z Franfurktu do vzdialenosti 1500km, alebo pomocou satelitného systému GPS
V oboch systémoch je odchýlka maximálne +/- 1sekunda za 1 000 000 rokov.