IT Pre priemysel

V oblasti priemyslu zavádzame moderné riadiace technológie.

Máme skúsenosti v aplikácii týchto IT prvkov:

  - Modernizácia výrobných zariadení (pletacie stroje, formátovacia píla)

  - Systém riadenia výroby

  - Grafický návrhový systém

  - Dochádzkový systém

  - Kamerový systém

  - Riadiaci systém sušenia reziva

  - Riadiaci systém dávkovacej váhy

  - Servis riadiacich technológií