Systém riadenia výroby ITProTEX

Je koncipovaný ako výkonný riadiaci a monitorovací systém, vyvinutý pre komplexné riadenie pletiarskej výroby.

Vďaka svojej vysokej variabilite je ľahko prispôsobiteľný pre uplatnenie vo väčšine ďalších priemyselných odvetví.

ITProTEX je moderný databázový systém, zahŕňajúci

- evidenciu skladu
- evidenciu zákaziek
- prípravu výroby vrátane vyťaženosti strojov a pracovníkov
- sledovanie výroby
- sledovanie výkonovObsahuje široké spektrum tlačových výstupov a sumárnych štatistík vrátane materiálových a cenových kalkulácií.

Zákazníkom zabezpečujeme prepojenie s ostatným firemným softvérom.


ITProTEX dáva možnosť aj vzdialeného riadenia a sledovania výroby prostredníctvom internetu.