RosatexW

ROSATEX pre Windows je balík programov určený pre návrh pletených výrobkov. Disponuje postprocesormi, ktoré spracujú vytvorený návrh do výrobného programu pre stroje TEXTIMA, SCHELLER, BENTLEY, COMET. Výrobné programy sú v riadiacom počítači stroja uvedené do prevádzky softwarom ROSATEX (pre DOS).

Najväčším prínosom tohto softwarového balíka je veľmi rýchly a spoľahlivý automatický návrh výrobného programu pre jednotlivé stroje. Ten okrem parametrov a funkcií strojov potrebuje pre dosiahnutie správneho výsledku poznať len miery výrobku a hustotu materiálu.

Software navyše poskytuje celý rad ďalších výhod. Jeho používaním sa skráti čas prípravy výroby skutočne na minimum. Potvrdzuje to nasledujúci prehľad :

Výhody spojené s používaním programu ROSATEX pre Windows :

 • Plne automatický návrh výrobného programu pre stroje TEXTIMA, SCHELLER, BENTLEY, COMET
  • potrebuje správne zadať len miery výrobku a hustotu materiálu
  • minimalizuje tým prácnosť, vplyv ľudskej omylnosti a celkový čas prípravy výroby
 • Veľmi prehľadne spracovaná správa archívu využívajúca dve kritériá usporiadania s premysleným systémom zálohovania údajov na firemný server
  • druh dokumentu (technológie/výrobné programy, vzorky/výroba)
  • odberateľ alebo kategória výrobku

 • Možnosť automatického odoslania výrobného programu do počítača riadiaceho príslušný stroj
 • Automatická tvorba výrobnej dokumentácie vrátane doplnkov
 • Sledovanie výkonov – software umožňuje vytvárať celú škálu grafických prehľadov dokumentujúcich priebeh výroby na jednotlivých strojoch a prestoje.